Regulamin zakupów
1. Informacje ogólne:

- Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

SOLEOS Sp. z o.o.
Z siedzibą:
Al. Zwycięstwa 235/7
81-521 Gdynia

Biuro handlowe:

Al. Zwycięstwa 235/7

81-521 Gdynia

NIP: 586-228-81-19
REGON: 222030012

Sklep internetowy fotoogniwa-sklep.pl działa pod adresem http://www.fotoogniwa-sklep.pl Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Składanie zamówienia:

- Aby dokonać zamówienia, wymagana jest rejestracja kupującego.
- Klient wybiera towar z pośród produktów dostępnych w sklepie poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”.
- Kliknięcie na przycisk „do koszyka” nie oznacza zawarcia transakcji lecz tylko dodanie produktu do TWOJEGO KOSZYKA-listy wybranych towarów przez kupującego.
- W opcji TWÓJ KOSZYK klient może dokonać zmian w śród towarów wprowadzonych do zamówienia o ilość towarów.

-W opcji TWÓJ KOSZYK klient dokonuje również wyboru formy płatności oraz formy dostawy produktów.
- Klient finalizuje zamówienie poprzez kliknięcie w Twoim Koszyku na przycisk „Dalej”, a następnie sprawdza i potwierdza złożone zamówienie klikając ponownie przycisk „Dalej”.
- Złożenie zamówienia jest równoważne z zawarciem umowy na zakup wybranych towarów pomiędzy Sprzedającym:

SOLEOS Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 235/7

81-521 Gdyniaa Kupującym – użytkownikiem sklepu FOTOOGNIWA-SKLEP

- kopia złożonego zamówienia przesyłana jest do zamawiającego na jego adres e-mail.

3. Zakres świadczonych usług:

- SOLEOS sp. z o.o. jest firmą handlową zajmująca się sprzedażą wysyłkową towarów związanych z alternatywnymi źródłami energii na terenie RP za pośrednictwem sklepu internetowego fotoogniwa-sklep.pl
- Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT w wysokości 23%
- Ceny podawane na stronach naszego sklepu mogą ulec zmianie poprzez udzielenie klientowi rabatu, bądź przez zmiany cen producentów. W takich przypadkach, przed wysłaniem towarów, klient zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie ceny produktu, w przypadku nie zaakceptowania nowej ceny przez klienta, zamówienie na dany produkt może zostać anulowane.
- Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w naszej ofercie w dowolnym momencie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz prowadzenie akcji promocyjnych na wybrane produkty.


4. Dostawa towaru i płatności:

- Klient odbierający towar ma obowiązek sprawdzenia czy produkt nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku, gdy dostarczony towar zawiera znamiona uszkodzeń bądź nie został dostarczony w całości, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym oraz złożenia czytelnego podpisu zarówno przez odbierającego jak i pracownika firmy kurierskiej, który to dany produkt dostarczył. W przeciwnym wypadku nie przyjmujemy reklamacji za towary uszkodzone podczas transportu!
- Dostawa towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
- Podczas składania zamówienia na stornach naszego sklepu doliczamy do zamówienia 50 zł kosztów transportu w przypadku przesyłek pobraniowych lub 25 zł w przypadku zamówień płatnych przelewem.

- Każda przesyłka wysyłana firmą kurierską jest ubezpieczona.
- Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych w formularzu zamówienia, a w szczególności aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail.
- W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
- Termin realizacji zamówień wynosi do 15 dni roboczych.
- Zamawiający, którzy wybrali formę płatności „płatne przelewem” dokonują płatności za towar przelewem na podstawie faktury proformy na rachunek bankowy:
75 1090 1102 0000 0001 4487 8826

W tytule przelewu klient wpisuje: Nr proformy oraz imię i nazwisko.
- Zamawiający, którzy wybrali formę płatności „płatne przy odbiorze” płacą za towar w momencie odbioru towaru u doręczyciela firmy kurierskiej.

- W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością oraz z dowodem zakupu.

- W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie kupujący jest obciążony kosztami transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora. Data wysłania nie może przekraczać 10 dni od daty doręczenia towaru kupującemu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie mamy zwrócić zapłatę. Zwrot należności następuje w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez fotoogniwa-sklep przesyłki.

- W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej kwoty przez Kupującego w ciągu 10 dni roboczych na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego.

5. Warunki gwarancji:

-Reklamacje towarów można składać na adres e-mail: biuro@fotoogniwa-sklep.pl lub pod numerem telefonu +48 (058) 746 38 77.
- Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta. Najczęściej jest to 24 miesiące na produkt od daty zakupu znajdującej się na fakturze zakupowej z wyłączeniem akumulatorów. Na wszystkie akumulatory firma SOLEOS Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji.
- Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z kopią faktury i krótkim opisem usterki na adres naszej firmy lub serwisu wskazanego przez sprzedawcę na koszt kupującego.
- Zwracany towar powinien być kompletny, zwrócony w fabrycznym opakowaniu.
- Gwarancja traci moc w przypadku nie przestrzegania przepisów zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi.
- W przypadku zwrotu towaru na gwarancję koszty związane z przesyłką towaru ponosi kupujący. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”.
- Kwota zwrotu obejmuje wartość towaru w chwili zakupu towaru.

6. Postanowienia końcowe:

- Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
- Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są 100% zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne rozbieżności nie mogą być podstawą do roszczeń.
- Zabrania się kopiowania tekstu, zdjęć czy animacji będących autorstwem i własnością firmy SOLEOS Sp. z o.o. bez naszej zgody. Zabranie się także przypisywania do innych komercyjnych stron lub aukcji internetowych zdjęć, których adres URL pochodzi z naszego serwera.
- Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
- Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od transakcji w przypadku braku możliwości jej realizacji. W takich sytuacjach klient zostanie powiadomiony najszybciej jak to tylko możliwe.
- Oferta cenowa zawarta na naszych stronach internetowych nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez naszych dostawców. O ewentualnej zmianie cen klient zostanie powiadomiony przed zakończeniem transakcji.
- Klient sklepu internetowego fotoogniwa-sklep.pl wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy SOLEOS Sp. z o.o., zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. Nr 133 poz.883).
- Zgodnie z postawieniami ww. ustawy, klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.
- W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail: biuro@fotoogniwa-sklep.pl lub tel. +48 (058) 746 38 77.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl