Systemy On-Grid (FAQ)

Czy wiesz, że...

drzewo
Jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w całej Unii Europejskiej
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu – wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Mimo że miasta wydawały olbrzymie sumy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, jego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary – czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2014.
 
Przeciętne gospodarstwo domowe emituje do atmosfery średnio ok. 3 ton gazów i pyłów w ciągu roku
W szczególności są to:
CO2:   2192 – 3652 kg
SO2:   14,69 – 23,5 kg
NO2:   8,81 – 17,62 kg
Popioły i żużle:   109,0 – 192,92 kg
Pyły:   1,17 – 26,43 kg
 
Pomyśl ile ton szkodliwych gazów i pyłów wyemitujesz do atmosfery wraz z rodziną w ciągu całego swojego życia, a ile wyemituje miasto, w którym żyjesz? Liczby mogą przerażać.  
 
 
Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zredukuje emisję gazów i pyłów do atmosfery o 75 ton w ciągu 25 lat pracydom_z_pv
Idealnym rozwiązaniem na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery byłaby instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na każdym budynku mieszkalnym. Zakładając realny uzysk energii w naszym kraju z systemu fotowoltaicznego o mocy 3,0 kWp na poziomie 3000kWh/rok uzyskamy średnią produkcję dzienną ponad 8kWh/dzień. Co za tym idzie jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję gazów do atmosfery o 3 tony w skali roku, a w ciągu 25 lat pracy systemu nawet o 75 ton!
 
 
3,3 x 6,0m - taką powierzchnie dachu zajmuje instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,0 kW
Panele słoneczne nie wymagają olbrzymich powierzchni. Wystarczy ok. 20m2 wolnej połaci dachowej, aby móc zainstalować własną, przydomową elektrownię słoneczną o mocy 3,0 kWp (12 paneli PV o mocy 250Wp). Pamiętaj jednak, że przestrzeń ta powinna być niezacieniowana oraz odpowiednio zorientowana (najlepiej na południe). Ty również możesz przyczynić się do poprawy stanu atmosfery i zapewnić lepsze życie przyszłym pokoleniom w mniej skażonym środowisku!  
 
 

Jak działa system PV (On-grid)?

 

TWÓJ DOM DZISIAJ:

Całość energii zakupujesz z sieci Zakładu Energetycznego i tam trafiają Twoje pieniądze

animacja_2TWÓJ DOM JUTRO:

Sam produkujesz energię na własne potrzeby, a zakupujesz tylko brakującą ilość energii z Zakładu Energetycznego. Tym samym oszczędzasz swoje pieniądze.

animacja-bezPV_DOBRA

 
 

Jak wygląda rozliczenie z Zakładem Energetycznym?

 
Rozliczenie gdy jesteś PROSUMENTEM:
 
Jeżeli jesteś Prosumentem (PROducent i konSUMENT energii) czyli w myśl ustawy OZE nie konsumujesz energii na cele związane z działalnością gospodarczą (nie jesteś przedsiębiorstwem) możesz nadwyżki energii z paneli słonecznych przekazać do sieci ZE i odebrać je za darmo w trakcie kolejnych 365 dni od daty jej wprowadzenia ze współczynnikiem 0,8 (dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanych paneli < 10kWp) lub 0,7 (dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanych paneli > 10kWp). 
 

taryfy_zmieniony

 

Pamiętaj! PROSUMENT-em mogą być osoby, które posiadają umowę kompleksową z tzw. sprzedawcą zobowiązanym czyli ZE, który na danym terenie jest operatorem linii przesyłowych (dla przykładu w Poznaniu jest to Enea, w Trójmieście - Energa, w Krakowie - Tauron). Jeżeli posiadasz oddzielne umowy (jedną na zakup samej energii w ZE, a drugą umowę na przesył energii z innym ZE) Twój sprzedawca energii może odmówić rozliczenia na zasadach prosumenckich (opisanych powyżej). Upewnij się, że posiadasz jedną umowę kompleksową z ZE, który jest sprzedawcą zobowiązanym na Twoim terenie. 

 

Przykład rozliczenia na fakturze za energię:

Pamiętaj! Energia wyprodukowana z instalacji PV w pierwszej kolejności płynie zawsze do odbiorników energii stąd do ZE trafia tylko nadwyżka energii wyprodukowanej względem energii pobranej. Pozycje przykładowej faktury za energię z ZE będą wyglądać następująco:

Ilość energii pobranej z sieci w okresie rozliczeniowym (np.2 miesiące): 300 kWh

Ilość energii oddanej do sieci w okresie rozliczeniowym (np.2 miesiące): 350 kWh

Moc instalacji: 3kWp

Współczynnik korekcyjny: 0,8

Ilość energii oddanej do sieci pomniejszone o współczynnik korekcyjny: 280kWh

W magazynie energii: 0 kWh

Saldo: 

300 kWh - 280 kWh = 20kWh

Twój rachunek wyniesie:

20kWh * 0,62 zł/kWh (cena energii + cena przesyłu + opłata OZE + akcyza) = 12,40 zł brutto

W pokazanym przykładzie w okresie rozliczeniowym po zbilansowaniu energii z ZE występuje niedopłata odpowiadająca 20 kWh energii. Jeżeli sytuacja byłaby odwrotna tzn. pozostanie energia nie skonsumowana, wówczas trafi ona w pozycję "Magazyn energii". W kolejnych miesiącach (np. zimowych) gdzie pojawi się niedobór energii z instalacji PV różnica będzie pokrywana energią z magazynu. Stąd jeżeli dobrana zostanie odpowiednia wielkość instalacji PV względem zapotrzebowania w skali roku, tak aby pokryć 100% zużycia rocznego, gospodarstwo domowe obciążane będzie przez ZE tylko abonamentem miesięcznym (ok. 10zł/miesiąc).

 

 

Rozliczenie gdy jesteś Przedsiębiorstwem:

Zasady rozliczania przedsiębiorstw są podobne jak opisano powyżej z taką różnicą, że energia oddana do sieci na koniec okresu rozliczeniowego zostaje sprzedana przez Klienta (przedsiębiorstwo) do ZE po stawce średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym, ogłaszanej raz na kwartał przez Prezesa URE i wynosi ona ok. 0,18 zł netto/kWh. Oznacza, to że Przedsiębiorstwa nie mogą magazynować energii w sieci ZE a następnie je odbierać jak ma to miejsce w przypadku Prosumentów, lecz całą energię oddaną sprzedają do ZE za co Przedsiębiorstwa wystawiają fakturę VAT do ZE na koniec okresu rozliczeniowego. Warto jednak zwrócić uwagę, że energia z instalacji PV w pierwszej kolejności popłynie do odbiorników energii i zostanie skonsumowana więc jeżeli Przedsiębiorstwo posiada wzmożone zapotrzebowanie na prąd w trakcie dnia, większość lub całość energii zostanie skonsumowane na bieżąco w efekcie czego Przedsiębiorstwo może zaoszczędzić nawet większą wartość niż Prosument. Wszystko zależy od dobowego profilu zużycia energii w Przedsiębiorstwie Klienta. Dla przykładu poniżej prezentujemy dobowy profil zużycia energii [kW] w hurtowni spożywczej wraz z naniesionym wykresem uśrednionych uzysków z instalacji PV:

Czy instalacja PV się opłaca?

 

Jak najbardziej. Koszt standardowej instalacji PV o mocy 10kWp z montażem przy zastosowaniu dobrej jakości urządzeń w naszej firmie to wydatek ok. 42 000 zł brutto. Poniżej prezentujemy przepływ finansowy - Cash flow:

 

Jak widać okres zwrotu instalacji wynosi ok. 7 lat. Warto wspomnieć, że gwarancje na panele PV są bardzo długie (brak elementów eksploatacyjnych) i wynoszą 10-15 lat na wady ukryte oraz 25 lat na uzysk mocy (są to gwarancje producentów), natomiast inwertery posiadają gwarancje od 5-7 lat z możliwością przedłużenia do 25 lat. Dzięki temu Klient ma gwarancję, że jego instalacja zwróci się oraz zarobi.

 

 

Od czego zacząć zakup instalacji PV?

 

Instalacje PV typu On-grid (przyłączone do sieci ZE) muszą zostać zgłoszone w Zakładzie Energetycznym. ZE może odrzucić zgłoszenie, jeżeli instalacja nie jest wykonana prawidłowo lub nie została wykonana przez osobę do tego uprawnioną. Dlatego oprócz samych urządzeń ważne jest komu powierzone zostanie zadanie wykonania instalacji PV. Drugą ważną sprawą jest odpowiedni dobór miejsca instalacji, konstrukcji montażowej oraz zabezpieczeń elektrycznych. Zły dobór zabezpieczeń lub konstrukcji może spowodować uszkodzenie instalacji, a częściowe zacieniowanie może spowodować znaczące straty na produkcji energii z paneli PV. Dlatego najlepiej zacząć od zlecenia profesjonalnej firmie projektu koncepcyjnego instalacji PV, który zawierać będzie zbadanie zacieniowania oraz dobór urządzeń i konstrukcji montażowej pod konkretny budynek. Nasza firma wykonuje projekty koncepcyjne instalacji PV. W ramach projektu otrzymują Państwo: 

- Dobór urządzeń

- Dobór miejsca i konstrukcji montażowej

- Dobór przewodów i zabezpieczeń DC i AC

- Zbadanie wpływu zacieniowania na instalację PV

- Obliczone roczne i miesięczne uzyski energii z instalacji PV

- Wizualizację 3D na budynku, karty katalogowe urządzeń i szczegółową ofertę

 

Przykład wizualizacji prezentujemy poniżej:

 

 
 
 
 
 
 
 
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!
 
Odpowiemy na każde pytanie:
 
✆: +48 (058) 746 38 77
 
@: biuro@fotoogniwa-sklep.pl

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl