Ulgi podatkowe od 2019
Ulgi podatkowe od 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

Dla kogo?

Ulga podatkowa weszła w życie 1 stycznia 2019 i ma być przeznaczona dla podatników PIT - osób fizycznych, którzy rozliczają się:

- według skali 19%,

- płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o tę ulgę musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.

 

Czyste powietrze

Wdrożone rozwiązania są częścią rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. Tymczasowo przyjmowanie wniosków w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało wstrzymane, ze względu na potrzebę integracji założeń programu z nowymi regulacjami podatkowymi.

 

Wymogi

Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną należy przeprowadzić profesjonalny audyt energetyczny swojej nieruchomości. Dopiero po kontroli, która wskaże realny wpływ termomodernizacji na polepszenie warunków cieplnych, uda się uzyskać odliczenie od podatku, które obejmuje wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Opłacalność systemu PV

Analizując nieuniknione podwyżki cen prądu wynikające z cen zakupu węgla oraz drastycznego wzrostu opłat za emisję CO2, opłacalność inwestycji w elektrownię słoneczną wzrasta. 

Instalacja fotowoltaiczna zapewni niezależność od Zakładu Energetycznego, oszczędność oraz redukcję szkodliwych gazów emitowanych do atmosfery. Przykładowo, instalacja o mocy 3kWp zapobiegnie emisji 75 ton pyłów, dwutlenku węgla i innych trujących substancji do powietrza, którym oddychamy.

 

 

 

 

 

Co podlega odliczeniu?

Materiały budowlane i urządzenia podlegające uldze

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100); 7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; 12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 

Usługi podlegające uldze

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 2) wykonanie analizy termograficznej budynku; 3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; 4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; 5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 10) montaż pompy ciepła; 11) montaż kolektora słonecznego; 12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 13) montaż instalacji fotowoltaicznej; 14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

 

Jesteśmy tutaj dla ciebie! 

Przygotujemy indywidualną ofertę dla potrzeb każdego domu lub firmy. Umów się z naszym Doradcą technicznym:

✆ (58) 782 44 49                                                              Bądź z nami na bieżąco na Facebooku:

✆ 789 463 900                                                                 https://www.facebook.com/Fotoogniwa/

✆ 696 858 846

lub napisz do nas:

biuro@fotoogniwa-sklep.pl

Czekamy na Twój kontakt! 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl